1. Conditii generale
 2. Proprietatea intelectuala
 3. Utilizarea continutului "Finantare.ro"
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Buletinele informative electronice
 6. Utilizarea Forumului
 7. Accesul platit
 8. Alte tranzactii
 9. Inregistrare, parole si responsabilitati
 10. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare
 11. Forta majora
 12. Diverse
 13. Legea aplicabila si jurisdictia


1. Conditii Generale

Va recomandam sa studiati acest document cu atentie inainte de a incepe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

(i) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT. Kapital S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel. Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor continute in prezentul document.

(ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa http://www.finantare.ro, denumit in continuare in acest document "Finantare.ro", este un produs al S.C. Kapital S.R.L. (denumit in continuare in acest document "Kapital"). Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin Kapital, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.

(iii) Continutul Finantare.ro si al publicatiilor sale nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor, organizatiilor si persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul Finantare.ro. Pentru detalii complete, singura sursa de informatii de referinta este institutia finantatoare, firma de consultanta, institutia mass-media, organizatia sau persoana solicitanta de consultanta care a furnizat informatiile care au stat la baza informatiilor publicate in cadrul Finantare.ro sau al celorlalte materiale realizate si publicate in legatura directa si explicita cu Finantare.ro.

(iv) Echipa Finantare.ro face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil. Totusi, Finantare.ro si Kapital nu pot garanta, explicit sau implicit, in privinta continutului Finantare.ro sau a produselor si serviciilor oferite sau vandute in legatura directa si explicita cu Finantare.ro.

(v) Kapital si Finantare.ro nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website. Finantare.ro si Kapital nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de Finantare.ro.

Kapital si Finantare.ro nu pot garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe Finantare.ro sau in orice alta forma nu contin virusi ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu sunt realizate de catre/sub controlul Kapital sau Finantare.ro.

(vi) Fiecare utilizator al Finantare.ro este de acord ca, la cererea Kapital, sa exonereze de raspundere Finantare.ro si Kapital pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
==> sus <==

2. Proprietatea intelectuala

Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca Finantare.ro si toate serviciile si produsele oferite sau comercializate prin intermediul Finantare.ro au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si aranjate de catre Kapital si alte organizatii si persoane prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a Kapital si a altor organizatii sau persoane (dupa caz).

Continutul si designul Finantare.ro, precum si orice alt material avand legatura cu Finantare.ro trimis prin e-mail sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin Kapital si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului Finantare.ro fara a detine o permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea Kapital.. Este interzisa in orice situatii utilizarea numelui Finantare.ro sau Kapital sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele Finantare.ro sau Kapital fara aprobarea scrisa prealabila a Kapital.

Orice persoana fizica sau juridica poate contacta Finantare.ro si poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre Finantare.ro sau Kapital, recunoasteti Kapital dreptul deplin, permanent si irevocabil de a modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti nici un drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu afecteaza alte persoane. Kapital si Finantare.ro nu isi asuma nici o responsabilitate legata de aceste informatii sau materiale.
==> sus <==

3. Utilizarea continutului "Finantare.ro"

Este interzisa utilizarea Finantare.ro si a serviciilor si produselor oferite sau comercializate prin intermediul Finantare.ro in modalitati sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al Finantare.ro accepta sa nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informatiile prezentate prin intermediul Finantare.ro intr-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru Finantare.ro.

Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a Finantare.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Continutul Finantare.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita de intentie comerciala. Dreptul de utilizare a Finantare.ro: a) este individual (apartine numai utilizatorului care acceseaza Finantare.ro si nu poate fi transmis in nici un fel unei alte persoane) si ne-exclusiv. b) permite obtinerea anumitor materiale realizate de catre Kapital si Finantare.ro si publicate prin intermediul Finantare.ro sub forma de documente tiparite sau sub alte forme stabilite de Kapital si Finantare.ro. Este interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale. c) nu permite reproducerea, modificarea sau afisarea precum si participarea la transferul, multiplicarea sau vanzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea sub orice forma, in intregime sau partiala, a continutului Finantare.ro. Fac exceptie cazurile in care Kapital acorda unui beneficiar nominalizat, in scris si in anumite conditii expres precizate, un drept explicit in acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactati Kapital folosind informatiile afisate in pagina de contact.

Este interzisa redistribuirea sau publicarea informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Finantare.ro sau sub numele Finantare.ro fara acceptul scris prealabil al Kapital, indiferent de instrumentele prin intermediul carora se realizeaza distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, retele de calculatoare, afisarea in cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea Finantare.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea Finantare.ro si a informatiilor oferite prin intermediul sau pentru a imbunatati calitatea altor informatii vandute sau oferite de un utilizator al Finantare.ro catre terte parti.

Este interzisa utilizarea numelui Finantare.ro si a Kapital precum si denumirile serviciilor oferite prin intermediul Finantare.ro in orice mod care creeaza in mod eronat impresia ca exista o legatura directa intre persoana care utilizeaza aceste nume sau denumiri si proprietarii, administratorii sau angajatii Kapital sau Finantare.ro.

Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al Kapital.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.
==> sus <==

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, S.C. Kapital S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: furnizarea de servicii pe internet.

Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai S.C. Kapital S.R.L. care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la S.C. Kapital S.R.L., str. Masinii nr. 2, bl. 72, sc. D, ap. 1+2, Iasi, cod postal 700222.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
==> sus <==

5. Buletinele informative electronice

Finantare.ro poate transmite parti din continutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul postei electronice (e-mail). Utilizarea informatiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza in concordanta cu prevederile prezentului document.

Respectarea procedurii de abonare la buletinele informative al Finantare.ro echivaleaza cu acceptarea explicita a dreptului Kapital si/sau a operatorilor sai de marketing direct de a pastra, prelucra si utiliza datele furnizate in momentul abonarii ?n conditiile Legii 677/2001.

Prin abonarea la buletinele informative al Finantare.ro sunteti de acord sa fiti inclusi in baza de date a Kapital si sa primiti ocazional informatii promotionale prin e-mail sau posta. Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Kapital poate detine informatii despre Dumneavoastra, oferite de Dumneavoastra printr-un formular de inregistrare. Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon etc.

Informatiile despre Dumneavoastra pot fi folosite doar in scopuri asociate comercializarii si promovarii serviciilor si/sau produselor Finantare.ro si ale Kapital, cum ar fi: procesarea cererilor Dumneavoastra; oferirea de produse si/sau servicii catre Dumneavoastra; facturare; solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre Dumneavoastra; contactarea Dumneavoastra (inclusiv prin posta, e-mail sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale Finantare.ro si ale Kapital; inregistrarea informatiilor despre Dumneavoastra in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si/sau a altor beneficii.
==> sus <==

6. Utilizarea Forumului

Toate mesajele postate in cadrul forumului Finantare.ro exprima punctul de vedere si opiniile autorilor respectivelor materiale si nu ale proprietarului, administratorilor, moderatorilor sau ale webmaster-ului Finantare.ro (exceptie facand mesajele scrise chiar de catre acestia) si, din acest motiv, acestia nu pot fi facuti responsabili pentru continutul mesajelor din forum.

Administratorii si moderatorii acestui forum vor incerca intotdeauna sa indeparteze sau sa modifice orice material deranjant cat mai repede posibil. Utilizatorii forumului trebuie sa inteleaga insa ca este imposibila parcurgerea fiecarui mesaj in parte pentru a opera aceste modificari in timp util.

Prin inregistrarea in Forumul Finantare.ro sunteti de acord sa nu publicati mesaje cu continut abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ura, amenintator, cu tema sexuala sau orice alt material ce poate incalca legile aflate in vigoare. Daca publicati astfel de materiale veti fi imediat si definitiv indepartat din forum (acest aspect va fi anuntat si firmei care va ofera accesul la internet). Adresele IP ale tuturor mesajelor trimise sunt stocate pentru a fi de ajutor in rezolvarea unor astfel de incalcari ale regulilor.

Sunteti de asemenea de acord ca webmaster-ul, administratorul si moderatorii acestui forum au dreptul de a sterge, modifica sau inchide orice subiect, oricand cred ei ca acest lucru se impune.

Ca utilizator, sunteti de acord ca orice informatie introdusa de dumneavoastra sa fie stocata in baza noastra de date. Aceste informatii nu vor fi aratate unei terte persoane fara consimtamantul webmaster-ului, administratorului si moderatorilor, care nu pot fi facuti responsabili de atacurile de furt sau de vandalism care pot sa duca la compromiterea datelor.

Acest forum utilizeaza fisierele tip cookie pentru a stoca informatiile pe calculatorul dumneavoastra. Aceste fisiere cookie nu contin informatii despre alte aplicatii, ci sunt folosite doar pentru usurarea navigarii pe forum. Adresele de e-mail sunt utilizate doar pentru confirmarea inregistrarii dumneavoastra ca utilizator si pentru parola, precum si pentru trimiterea unei noi parole daca ati uitat-o pe cea curenta.

Moderatorii forumului, reprezentanti ai Finantare.ro (SC Kapital SRL) si SC Relians Corp SRL, nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al Forumului Finantare.ro utilizeaza in orice fel informatiile, indicatiile si sfaturile prezentate in acest forum. Utilizatorii acestui forum trebuie sa inteleaga faptul ca orice mesaj transmis de moderatorii Forumului Finantare.ro are caracter pur informativ si nu trebuie sa stea in mod exclusiv la baza luarii unei decizii. Moderatorii incurajeaza toti utilizatorii Forumului Finantare.ro sa caute si sa consulte si alte surse de informare inainte de a lua o decizie. Finantare.ro si SC Relians Corp SRL nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzand, dar fara a se limita la: daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii informatiilor prezentate pe acest forum.
==> sus <==

7. Accesul platit

Accesul la anumite parti sau la intreg continutul Finantare.ro poate fi permis numai dupa plata unui abonament.

Toate platile, incluzand taxele aplicabile acestor plati, trebuie realizate in avans, in moneda nationala a Romaniei. In cazul preturilor exprimate in EUR (euro), conversiunea EUR in moneda romaneasca se va realiza la cursul de schimb oficial al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii.

Accesul platit nu va fi permis decat dupa momentul la care se confirma primirea de catre Kapital a contravalorii banesti a serviciilor.

Finantare.ro si Kapital nu vor solicita niciodata abonatilor sai plata unor servicii deja prestate. Nu poate sa existe nici o situatie in care Dumneavoastra sa folositi intai un serviciu Finantare.ro si apoi sa fiti obligati la plata unor sume de bani. Orice astfel de cerere din partea unor persoane care pretind ca actioneaza in numele Finantare.ro nu are nici o legatura cu Kapital sau cu Echipa Finantare.ro si va trebui tratata ca atare.

Accesul platit poate fi intrerupt temporar, in baza unei intelegeri intre Kapital si persoana juridica sau fizica care detine dreptul de acces platit. Pentru perioada de intrerupere temporara a accesului, nici una din parti nu poate cere compensatii sau alte daune.

Persoana juridica sau fizica care detine dreptul de acces platit poate solicita intreruperea permanenta a accesul platit la continutul Finantare.ro, renuntand implicit la suma de bani reprezentand contravaloarea partii din abonament ramasa neutilizata din durata totala de valabilitate a abonamentului achizitionat.

In situatia in care accesul platit la continutul Finantare.ro este intrerupt permanent din cauze care tin direct de Finantare.ro sau Kapital, persoana juridica sau fizica care detine dreptul de acces platit va primi inapoi suma de bani reprezentand partea din abonament ramasa neutilizata din durata totala de valabilitate a abonamentului achizitionat. In nici o situatie, Finantare.ro sau Kapital nu pot fi obligati la plata unor sume de bani care sa depaseasca in cuantum valoarea platilor deja efectuate catre Kapital corespunzand partii din abonament ramasa neutilizata din durata totala de valabilitate a abonamentului si eventualele taxe de transfer corespunzand sumelor respective.
==> sus <==

8. Alte tranzactii

Finantare.ro poate fi folosit de catre unii dintre partenerii sai de afaceri drept baza pentru vanzarea sau promovarea unor produse si servicii. In aceasta situatie, contractul care va reglementa relatia dintre cumparator si furnizorul de produse si servicii respectiv nu va implica Finantare.ro si Kapital.
==> sus <==

9. Inregistrare, parole si responsabilitati

Ca parte a procesului de inregistrare necesar pentru obtinerea accesului la anumite portiuni ale Finantare.ro, utilizatorul trebuie sa-si aleaga un set de informatii de accesare (Nume de utilizator si Parola). In acest scop, trebuie furnizate anumite informatii necesare pentru inregistrare, informatii care trebuie sa fie adevarate, complete si actualizate. Numele de utilizator sau Parola trebuie sa nu fi fost deja alese de un alt utilizator al Finantare.ro si sa nu fie considerate ofensatoare sau nepotrivite de catre Kapital. Kapital poate refuza sa permita accesul daca o parte din informatiile furnizate in procesul de inregistrare nu pot fi verificate.

Aceste informatii de accesare sunt confidentiale. Utilizatorul care a obtinut aceste informatii in urma abonarii se angajeaza sa protejeze confidentialitatea lor si sa nu le comunice nici unei alte persoane. Utilizatorul respectiv este in intregime responsabil pentru folosirea si activitatea desfasurata prin intermediul contului sau de utilizator.

Fiecare set de informatii de accesare (Nume de utilizator si Parola) permit accesarea Finantare.ro de catre un singur utilizator. Este interzisa utilizarea in comun a informatiilor de accesare. Finantare.ro nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei retele de calculatoare (LAN) la continutul sau. In situatia in care astfel de situatii sunt descoperite, Kapital isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul furnizat de respectivele informatii de accesare, fara posibilitatea returnarii sumelor de bani care au ramas nefolosite din abonamentul platit.

Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui informatiile de accesare. Finantare.ro si Kapital nu va va cere niciodata informatiile de accesare in mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfatuim sa nu dezvaluiti aceste informatii persoanelor care va cer acest lucru. Ori de cate ori aveti posibilitatea, utilizati butonul "Iesire" si inchideti fereastra programului de navigare pe Internet (browser) atunci cand nu mai doriti sa vizualizati continutul Finantare.ro.

In cazul functionarii necorespunzatoare a informatiilor de accesare a Finantare.ro (imposibilitatea accesarii website-ului, lipsa accesului la anumite servicii incluse in abonamentul detinut de utilizator etc.), abonatul trebuie sa anunte cat mai curand Finantare.ro sau Kapital, care va comunica in cel mai scurt timp posibil momentul cand problema identificate va fi rezolvata.

In cazul pierderii informatiilor de accesare, aceasta situatie trebuie anuntata catre Finantare.ro sau Kapital printr-o notificare oficiala transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresa precizata in pagina de contact. Pana cel tarziu la finalul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii notificarii de catre Kapital, va fi realizat un nou set de informatii de accesare care va fi trimis prin posta recomandata cu confirmare de primire catre abonat. Abonatul poate modifica ulterior aceste informatii urmand procedura descrisa in pagina de Intrebari Frecvente.

Din pacate, nici o transmisie de date prin intemediul Internet-ului nu poate fi garantata a fi absolut sigura. In consecinta, in ciuda eforturilor Finantare.ro si Kapital de a proteja informatiile furnizate de abonati, nu poate fi asigurata sau garantata securitatea totala a informatiilor transmise de abonati catre Finantare.ro, catre si de la serviciile online sau produsele accesibile din Finantare.ro. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca orice informatie trimisa catre noi se va face pe propriul risc al utilizatorului.

Opiniile exprimate in forum sau in comentariile din paginile site-ului apartin celor care le inregistreaza, si nu reprezinta pozitia oficiala a proprietarului acestui site.
==> sus <==

10. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare

Kapital isi rezerva dreptul de a modifica, adauga, suspenda sau sterge portiuni ale continutului Finantare.ro sau de a schimba specificatiile tehnice legate de utilizarea Finantare.ro in orice moment. De asemenea, Kapital isi rezerva dreptul de a restrictiona, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul continut al Finantare.ro.

Prezentul document poate fi modificat in orice moment, fara o notificare a utilizatorilor Finantare.ro. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor de Utilizare poate fi accesata in documentul publicat in aceasta pagina.
==> sus <==

11. Forta majora

Finantare.ro este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana). Finantare.ro poate suferi intreruperi temporare ale functionarii in scopul realizarii de activitati de intretinere.

Kapital nu poate fi facut responsabil pentru nici o intarziere sau eroare in continutul furnizat de catre Finantare.ro sau de catre publicatiile aparute in legatura directa cu Finantare.ro, daca intarzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa sau Kapital. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare al echipamentului tehnic utilizat de catre Kapital, functionarea defectuoasa sau oprirea serverelor pe care este postat Finantare.ro, lipsa functionarii conexiunii la Internet, actiunea virusilor informatici, accesul neautorizat in sistemele Finantare.ro, erorile de operare, greva etc.
==> sus <==

12. Diverse

Verificarea informatiilor din Finantare.ro
Kapital urmareste permanent sa ofere informatii actualizate si corecte. In cazul aparitiei oricaror erori de aceasta natura, utilizatorii sunt invitati sa anunte un reprezentant al Finantare.ro, care va verifica in cel mai scurt timp posibil situatia semnalata si va opera eventualele corectii necesare. In acest scop va invitam sa utilizati pagina de contact.

Servicii cu termeni de utilizare distincti Unele servicii oferite de Finantare.ro pot face obiectul unor termeni si conditii de utilizare diferiti, care vor fi afisate in cazul fiecarui astfel de serviciu la loc vizibil putand fi studiati inainte de folosirea serviciului.

In particular, va recomandam sa cititi Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de informare oferit de catre Finantare.ro in colaborare cu Bancpost SA, la adresa http://structurale.finantare.ro.

Publicitatea in Finantare.ro
In interiorul continutului Finantare.ro pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Kapital nu este responsabil in nici o masura pentru continutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, Kapital nu este responsabil pentru continutul paginilor web la care se face trimitere din continutul Finantare.ro.

Notificari
Orice notificare oficiala catre Finantare.ro sau Kapital trebuie trimisa in scris, prin intermediul postei sau al faxului, la adresa sau numarul de fax mentionate in pagina de contact. Orice alta modalitate de contact are caracter neoficial si va fi considerata ca avand doar un rol de informare generala.
==> sus <==

13. Legea aplicabila si jurisdictia

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru Finantare.ro si Kapital, pe de o parte, si fiecare utilizator al Finantare.ro, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate in masura maxima posibila, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor ramane in vigoare.
==> sus <==